Saturday, 31 December 2011

Baja Hormos dihasilkan

Baja Hormos.

Saya telah menemui satu kaedah membuat baja dari alam semula jadi dalam tempoh tiga bulan ia dihasilkan.

http://www.mom4mom.com/my/article.php?id=181 merupakan laman blog yang saya baca itu

Posted by penyumbang fikrah


--

No comments: